Jak připravit data pro tisk & výrobu

Jak připravit data pro tisk & výrobu reklamy

Velkoplošný tisk

Tisk menších grafik s malou pohledovou vzdáleností a důrazem co nejostřejší tisk ve vysokém rozlišení

 • tiskové PDF v co nejvyšší kvalitě a rozlišení (min. 300dpi)
 • v případě že budete vyžadovat tvarový ořez pomocí plotru, cesty pro ořez musí být ve vektorech (tahy) zaslané buď v druhém souboru (včetně registračních značek navazujícíh na grafická data) nebo další vrstvě v PDF s grafickými daty
 • barevný profil CMYK
 • poměr 1:1
 • spad(ořez) min. 5 mm na každé straně v případě pravidelných tvarů – vyznačení ořezovými značkami
 • v případě že data obsahují texty – zaslat všechny použité fonty nebo je převést na cesty/vykřivkovat na objekty – obrysy

Tisk větších grafik (fototapeta, billboard, PVC banner, celopolep dopravního prostředku, exteriérový tisk)

 • tiskové PDF
 • poměr 1:5 (min. 150dpi) nebo 1:10 (min. 300dpi) dle výsledné velikosti tisku
 • spad(ořez) min. 5 mm na každé straně v případě pravidelných tvarů – vyznačení ořezovými značkami
 • barevný profil CMYK
 • v případě že data obsahují texty – zaslat všechny použité fonty nebo je převést na cesty/vykřivkovat na objekty – obrysy

Digitální & Ofsetový tisk

Tisk vizitek, letáků, plakátů, brožur aj.

 • tiskové PDF v co nejvyšší kvalitě a rozlišení (min. 300dpi)
 • spad(ořez) min. 2 mm  – vyznačení ořezovými značkami
 • barevný profil CMYK
 • vícestránkové dokumenty mohou být obsaženy v jediném PDF nebo separátně (1 strana = 1 soubor PDF)
 • individuální typy dokončení (parciální lak aj.) – kontaktujte nás a s daty Vám poradíme
 • v případě že data obsahují texty – zaslat všechny použité fonty nebo je převést na cesty/vykřivkovat na objekty – obrysy

Vyřezávané samolepící fólie

Texty, objekty nebo symboly vyřezávané z barevných samolepících fólií

 • data pro výřez v PDF nebo *.ai (Adobe Illustrator CS5 a vyšší)
 • poměr 1:1 u malých souborů, v případě větších rozměrů v poměru 1:5 nebo 1:10
 • soubor s daty musí obsahovat cesty pro ořez (vektory)
 • v případě výřezu z více barev zaslat více souborů nebo rozdílné barvy rozmístit do vrstev (1 vrstva / 1 barva)
 • soubory, které budou obsahovat bitmapy (plnobarevné grafiky) neakceptujeme (lze využít doplňkové služby – převod bitmap na vektory – cesty)
 • v případě že data obsahují texty – zaslat všechny použité fonty nebo je převést na cesty/vykřivkovat na objekty – obrysy

Veškeré ostatní typy výroby zpracujeme dle běžných postupů – s přípravou dat Vám rádi a bezplatně pomůžeme!